Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác

Ni lô kép nuôi 3 ngày dường như không phải là sự lựa chọn của rất nhiều người vì không có thiện cảm với những con lô kép. Tuy nhiên có những người lại rất thích chơi lô kép vì không sợ bị vệ lộn. Theo thống kê thì xác xuất ra lô kép là 95%. Có nghĩa rằng cứ trung bình 14 – 15 ngày mới có một này không ra kép. Trong đó, các ngày ra kép thường có số lượng cao hơn 1 là rất nhiều.

Về mặt lý thuyết thì cách chơi này cũng giống như việc mọi người chơi nuôi lô kép khung 3 ngày. Có nghĩa là sẽ chơi với tỉ lệ 1 : 3 : 10, ngày 2 vào điểm gấp 3 lần ngày 1 và ngày 3 gấp 10 lần ngày 1. Dù là ăn tại ngày thứ bao nhiêu thì chắc chắn người chơi sẽ vẫn có lãi. Tuy nhiên cụ thể là lãi bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào số điểm mà mọi người chơi ban đầu. Ngoài ra nếu cảm thấy tự tin hơn thì các ngày sau bạn có thể vào tiền mạnh hơn.

Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 30/03 → 01/04/2023 Nuôi lô kép 22 – 88 → Kết Quả
⋆ Ngày 29/03 → 31/03/2023 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 28/03 → 30/03/2023 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 27/03 → 29/03/2023 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 25/03 → 27/03/2023 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66*2 ngày 2
⋆ Ngày 19/03 → 24/03/2023 Cặp lô kép: 11 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 16/03 → 18/03/2023 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
⋆ Ngày 15/03 → 17/03/2023 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00 ngày 1
⋆ Ngày 14/03 → 16/03/2023 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 13/03 → 15/03/2023 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 12/03 → 14/03/2023 Cặp lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66 – 77 ngày 1
⋆ Ngày 10/03 → 12/03/2023 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22 ngày 2
⋆ Ngày 08/03 → 10/03/2023 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 33 ngày 3
⋆ Ngày 07/03 → 09/03/2023 Cặp lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66 – 77 ngày 1
⋆ Ngày 06/03 → 08/03/2023 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 05/03 → 07/03/2023 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 04/03 → 06/03/2023 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 02/03 → 04/03/2023 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22 – 66 ngày 2
⋆ Ngày 01/03 → 03/03/2023 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 26/02 → 28/02/2023 Cặp lô kép: 22 – 33 → Trượt
⋆ Ngày 25/02 → 27/02/2023 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77 ngày 1
⋆ Ngày 19/02 → 24/02/2023 Cặp lô kép: 22 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 18/02 → 20/02/2023 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 16/02 → 18/02/2023 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 55 – 99 ngày 2
⋆ Ngày 15/02 → 17/02/2023 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
⋆ Ngày 13/02 → 15/02/2023 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
⋆ Ngày 12/02 → 14/02/2023 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 09/02 → 11/02/2023 Cặp lô kép: 66 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 08/02 → 10/02/2023 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 05/02 → 07/02/2023 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44 ngày 3
⋆ Ngày 04/02 → 06/02/2023 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 01/02 → 03/02/2023 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
⋆ Ngày 29/01 → 02/02/2023 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 77 ngày 3
⋆ Ngày 28/01 → 01/02/2023 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 27/01 → 31/01/2023 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22 – 66 ngày 2
⋆ Ngày 21/01 → 26/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2023 Cặp lô kép: 44 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 16/01 – 18/01/2023 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 11 ngày 2
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2023 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00 ngày 1
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2023 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 77 ngày 3
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 11 ngày 1
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2023 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 00 ngày 3
⋆ Ngày 02/01 – 07/01/2023 Cặp lô kép: 00 – 33 → Trượt
⋆ Ngày 30/12 – 01/01/2023 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Cặp lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 33*2 ngày 2
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 00 ngày 1
⋆ Ngày 25/12 – 27/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 26/12/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 23/12/2022 Cặp lô kép: 55 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 16/12 – 21/11/2022 Cặp lô kép: 66 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2022 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 14/12 – 16/12/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44*2 ngày 1
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2022 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
⋆ Ngày 09/12 – 11/11/2022 Cặp lô kép: 11 – 55 → Trượt
⋆ Ngày 06/12 – 08/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 22 ngày 3
⋆ Ngày 03/12 – 05/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00 ngày 3
⋆ Ngày 02/12 – 04/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 11 → Ăn lô 11 ngày 1
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33*2 ngày 1
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Cặp lô kép: 22 – 99 → Ăn lô 22 – 99 ngày 3
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2022 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 00*2 ngày 1
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2022 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55 ngày 3
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2022 Cặp lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44 ngày 3
⋆ Ngày 15/11 – 17/11/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77 – 88 ngày 1
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2022 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2022 Cặp lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 3
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Cặp lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 88 ngày 2
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2022 Cặp lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00 ngày 1
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Cặp lô kép: 44 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2022 Cặp lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2022 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 11 ngày 2
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2022 Cặp lô kép: 00 – 11 → Ăn lô 00 ngày 2
⋆ Ngày 28/10 – 30/10/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44 ngày 2
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00*2 ngày 1
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 18/10 – 23/10/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 00 ngày 3
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2022 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 08/10 – 11/10/2022 Cặp lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44*2 – 88 ngày 3
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00 ngày 2
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 22 ngày 2
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2022 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 11 – 55 ngày 1
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 77 ngày 2
⋆ Ngày 01/10 – 03/10/2022 Cặp lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00 ngày 2
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Cặp lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33 ngày 3
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2022 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77 ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2022 Cặp lô kép: 11 – 33 → Ăn lô 11 ngày 3
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Cặp lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00 – 99 ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 13/09/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 11 ngày 2
⋆ Ngày 08/09 – 10/09/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 07/09 – 09/09/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33 ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 3
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2022 Cặp lô kép: 11 – 99 → Ăn lô 11 – 99 ngày 1
⋆ Ngày 31/08 – 02/09/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66 ngày 1
⋆ Ngày 28/08 – 30/08/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Cặp lô kép: 11 – 22 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 55 ngày 1
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33 ngày 2
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 88 ngày 2
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44*02 ngày 2
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 14/08 – 16/08/2022 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2022 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 88 ngày 3
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 00 – 22 ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33*2 ngày 2
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 88*2 ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Cặp lô kép: 44 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 29/07 – 31/07/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
⋆ Ngày 26/07 – 28/07/2022 Cặp lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2022 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33 ngày 2
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Cặp lô kép: 44 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 20/07 – 22/07/2022 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 11 ngày 2
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55 ngày 2
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2022 Cặp lô kép: 44 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 14/07 – 16/07/2022 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 12/07 – 14/07/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66 ngày 2
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00*2 ngày 1
⋆ Ngày 08/07 – 10/07/2022 Cặp lô kép: 66 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 05/07 – 07/07/2022 Cặp lô kép: 00 – 99 → Ăn lô 00 ngày 3
⋆ Ngày 04/07 – 06/07/2022 Cặp lô kép: 11 – 99 → Ăn lô 88*4 ngày 1
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Cặp lô kép: 11 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 88*4 ngày 1
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2022 Cặp lô kép: 11 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2022 Cặp lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 22 ngày 1
⋆ Ngày 25/06 – 27/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2022 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77*3 ngày 1
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2022 Cặp lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 99 ngày 2
⋆ Ngày 20/06 – 22/06/2022 Cặp lô kép: 00 – 77 → Ăn lô 00 ngày 2
⋆ Ngày 19/06 – 21/06/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22 – 66 ngày 1
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33 ngày 1
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 55 ngày 3
⋆ Ngày 14/06 – 16/06/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33 ngày 3
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 99 ngày 1
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 88 ngày 1
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 00 ngày 1
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66 ngày 3
⋆ Ngày 31/05 – 02/05/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 30/05 – 01/05/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2022 Cặp lô kép: 44 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2022 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 17/05 – 19/05/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Trượt
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 11*2
⋆ Ngày 14/05 – 16/05/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 11/05 – 13/05/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 08/05 – 10/05/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 02/05 – 04/05/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 29/04 – 01/05/2022 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 11*2
⋆ Ngày 26/04 – 28/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 23/04 – 25/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 21/04 – 23/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 19/04 – 21/04/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 18/04 – 20/04/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 17/04 – 19/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 14/04 – 16/04/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 12/04 – 14/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 11/04 – 13/04/2022 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 09/04 – 11/04/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 22*2
⋆ Ngày 08/04 – 10/04/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22*2
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Cặp lô kép: 77 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 04/04 – 06/04/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22 – 44
⋆ Ngày 02/04 – 04/04/2022 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77 – 88*2
⋆ Ngày 01/04 – 03/04/2022 Cặp lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Cặp lô kép: 22 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 27/03 – 29/03/2022 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 26/03 – 28/03/2022 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 25/03 – 27/03/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 22/03 – 24/03/2022 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 20/03 – 22/03/2022 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 77*2
⋆ Ngày 18/03 – 20/03/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66*2
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 15/03 – 17/03/2022 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Cặp lô kép: 55 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 10/03 – 12/03/2022 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 09/03 – 11/03/2022 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 05/03 – 07/03/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44*2
⋆ Ngày 02/03 – 04/03/2022 Cặp lô kép: 44 – 55 → Trượt
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 23/02 – 25/02/2022 Cặp lô kép: 11 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 22/02 – 24/02/2022 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Cặp lô kép: 11 – 44 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 – 18/02/2022 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 14/02 – 16/02/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 13/02 – 15/02/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22*3
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Cặp lô kép: 11 – 22 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 31/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết.
⋆ Ngày 28/01 – 30/01/2022 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 27/01 – 29/01/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 26/01 – 28/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22 – 55
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 20/01 – 22/01/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2022 Cặp lô kép: 11 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 16/01 – 18/01/2022 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Cặp lô kép: 44 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2022 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33*2
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 99 → Ăn lô 44*2
⋆ Ngày 24/12 – 26/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 88*2
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 33 → Ăn lô 44*2
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 10/12 – 12/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 09/12 – 11/12/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33*2 – 55
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 07/12 – 09/12/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Trượt
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Trượt
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2021 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2021 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44 – 66
⋆ Ngày 15/11 – 17/11/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Cặp lô kép: 77 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Cặp lô kép: 77 – 88 → Ăn lô 88*2
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2021 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2021 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 00 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 11 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22 – 44
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 33 – 66*2
⋆ Ngày 28/10 – 30/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 33 → Trượt
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Cặp lô kép: 22 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2021 Cặp lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Cặp lô kép: 88 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 18/10 – 20/10/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 99 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33 – 44*2
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Cặp lô kép: 11 – 44 → Ăn lô 11*2
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Cặp lô kép: 11 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Cặp lô kép: 44 – 88 → Trượt
⋆ Ngày 07/10 – 09/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 88 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 22 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 25/09 – 27/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 11 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 13/09 – 15/09/2021 Cặp lô kép: 22 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 10/09 – 12/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 08/09 – 10/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 28/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 20/08 – 22/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 14/08 – 16/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2021 Cặp lô kép: 11 – 33 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 33 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2021 Cặp lô kép: 22 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 88 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Cặp lô kép: 44 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 55*2
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Cặp lô kép: 11 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Cặp lô kép: 00 – 77 → Trượt
⋆ Ngày 29/07 – 31/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 77 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 88 → Ăn lô 33 – 88
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 44 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 19/07 – 21/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22*2 – 55
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44*3
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 16/07 – 18/07/2021 Cặp lô kép: 66 – 99 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2021 Cặp lô kép: 66 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 13/07 – 15/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 77 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 10/07 – 12/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 08/07 – 10/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 07/07 – 09/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44
⋆ Ngày 05/07 – 07/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 04/07 – 06/07/2021 Cặp lô kép: 33 – 55 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44*2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2021 Cặp lô kép: 22 – 55 → Ăn lô 22
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 77 → Ăn lô 11 – 77
⋆ Ngày 25/06 – 27/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2021 Cặp lô kép: 22 – 44 → Ăn lô 22*2 – 44
⋆ Ngày 21/06 – 23/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 44 → Ăn lô 00
⋆ Ngày 20/06 – 22/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 33 → Ăn lô 33
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 11 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 17/06 – 19/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 66 → Ăn lô 11
⋆ Ngày 13/06 – 15/06/2021 Cặp lô kép: 11 – 55 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 12/06 – 14/06/2021 Cặp lô kép: 00 – 66 → Ăn lô 00 – 66
⋆ Ngày 09/06 – 11/06/2021 Cặp lô kép: 33 – 66 → Trượt
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2021 Cặp lô kép: 44 – 55 → Ăn lô 44 – 55
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2021 Cặp lô kép: 44 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 05/06 – 07/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 55
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 77 → Ăn lô 77
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 28/05 – 30/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 99 → Ăn lô 99
⋆ Ngày 25/05 – 27/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 66 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 88
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2021 Cặp lô kép: 66 – 88 → Ăn lô 66
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2021 Cặp lô kép: 55 – 88 → Ăn lô 55

Trên đây là những thông tin giúp mọi người hiểu được cách nuôi bạch thủ lô kép khung 2 ngày. Nhìn chung đây là phương pháp chơi khá đơn giản, nhưng nếu muốn gia tăng cơ hội chiến thắng thì anh em nên áp dụng nhiều cách soi cầu 247 khác nhau. Chúc anh em thành công.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí