Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí

Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 ngày luôn có sự hiệu quả rất cao nhưng dường như mọi người luôn bỏ qua nó vì cảm thấy dàn 36 số là rất nhiều, nếu ăn cũng không còn lời được bao nhiêu. Đó quả thực là suy nghĩ sai lầm đối với những người chưa có phương pháp chơi hoặc luôn muốn chạy theo những con số. Mọi người cần biết rằng tỉ lệ ăn đề là 1% nhưng nếu chơi đề dàn thì tỉ lệ luôn cao hơn rất nhiều.

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày chính xác nhất

Nuôi Lô sẽ cập nhật những kết quả chính xác cao mỗi ngày để ai cũng có thể lấy và chơi được. CHỉ cần truy cập vào website mỗi ngày là được.

Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày

Nhận Dàn Đề 36 Số Nuôi 3 Ngày Miễn Phí
⋆ Ngày 06/06 → 08/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Kết Quả
⋆ Ngày 05/06 → 07/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 81 ngày 1
⋆ Ngày 02/06 → 04/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 08 ngày 3
⋆ Ngày 30/05 → 01/06/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 21 ngày 3
⋆ Ngày 29/05 → 31/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 67 ngày 1
⋆ Ngày 28/05 → 30/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 59 ngày 1
⋆ Ngày 26/05 → 28/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 25/05 → 27/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 19 ngày 1
⋆ Ngày 24/05 → 26/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 01 03 04 05 06 08 → Ăn đề 66 ngày 1
⋆ Ngày 21/05 → 23/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Trượt
⋆ Ngày 20/05 → 22/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 52 ngày 1
⋆ Ngày 18/05 → 20/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 17 ngày 2
⋆ Ngày 15/05 → 17/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Trượt
⋆ Ngày 14/05 → 16/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 53 ngày 1
⋆ Ngày 13/05 → 15/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 49 ngày 1
⋆ Ngày 12/05 → 14/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 02 ngày 1
⋆ Ngày 11/05 → 13/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 7 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 34 ngày 1
⋆ Ngày 09/05 → 11/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 96 ngày 2
⋆ Ngày 06/05 → 08/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 9 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 81 ngày 3
⋆ Ngày 05/05 → 07/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 23 24 25 26 27 29 → Ăn đề 47 ngày 1
⋆ Ngày 04/05 → 06/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 18 ngày 1
⋆ Ngày 03/05 → 05/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 02/05 → 04/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 30/04 → 02/05/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 20 ngày 2
⋆ Ngày 28/04 → 30/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 39 ngày 2
⋆ Ngày 25/04 → 27/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Trượt
⋆ Ngày 24/04 → 26/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 14 15 16 18 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 21/04 → 23/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 79 ngày 3
⋆ Ngày 20/04 → 22/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 23 ngày 1
⋆ Ngày 19/04 → 21/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 98 → Ăn đề 85 ngày 1
⋆ Ngày 16/04 → 18/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 13/04 → 15/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 11/04 → 13/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Ăn đề 95 ngày 2
⋆ Ngày 08/04 → 10/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 74 75 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 07/04 → 09/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 36 ngày 1
⋆ Ngày 06/04 → 08/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 11 ngày 1
⋆ Ngày 31/03 → 05/04/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 29/03 → 31/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 04 ngày 2
⋆ Ngày 27/03 → 29/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 28 ngày 2
⋆ Ngày 25/03 → 27/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 61 62 63 64 65 69 → Ăn đề 65 ngày 2
⋆ Ngày 24/03 → 26/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 57 ngày 1
⋆ Ngày 22/03 → 24/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 83 ngày 2
⋆ Ngày 20/03 → 22/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 64 ngày 2
⋆ Ngày 19/03 → 21/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 01 03 05 06 07 08 → Ăn đề 03 ngày 1
⋆ Ngày 16/03 → 18/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + 01 03 05 06 07 08 → Trượt
⋆ Ngày 13/03 → 15/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 76 78 → Trượt
⋆ Ngày 11/03 → 13/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 95 ngày 2
⋆ Ngày 10/03 → 12/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 20 ngày 1
⋆ Ngày 09/03 → 11/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 06/03 → 08/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 05/03 → 07/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 18 ngày 1
⋆ Ngày 02/03 → 04/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 43 ngày 3
⋆ Ngày 01/03 → 03/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 02 ngày 1
⋆ Ngày 28/02 → 02/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 27 ngày 1
⋆ Ngày 25/02 → 07/03/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 58 ngày 3
⋆ Ngày 19/02 → 24/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 → 18/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 71 ngày 3
⋆ Ngày 13/02 → 15/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 12/02 → 14/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 41 ngày 1
⋆ Ngày 11/02 → 13/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 13 ngày 1
⋆ Ngày 08/02 → 10/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 20 ngày 3
⋆ Ngày 05/02 → 07/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 02/02 → 04/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 48 ngày 3
⋆ Ngày 01/02 → 03/02/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2023 Nuôi Dàn Đề: 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Trượt
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 92 93 94 95 96 98 → Ăn đề 19 ngày 3
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Trượt
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 72 73 74 75 76 78 → Ăn đề 62 ngày 3
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 78 79 → Ăn đề 49 ngày 1
⋆ Ngày 31/12 – 02/01/2023 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 26 27 28 29 → Ăn đề 12 ngày 2
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 48 → Ăn đề 45 ngày 1
⋆ Ngày 22/12 – 27/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 21/12 – 23/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 21/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 30 ngày 1
⋆ Ngày 18/12 – 20/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 05 ngày 1
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 24 ngày 1
⋆ Ngày 16/12 – 18/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 07/12 – 15/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 07 ngày 3
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 80 ngày 2
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 57 ngày 2
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + 42 43 45 46 47 48 → Ăn đề 29 ngày 1
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 91 ngày 2
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 34 ngày 1
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 19 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 06/11 – 08/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67 ngày 2
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 87 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19 ngày 2
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 76 ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 02/11/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 43 ngày 1
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Ăn đề 85 ngày 1
⋆ Ngày 26/10 – 28/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 81 82 83 84 85 86 → Trượt
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 01 02 03 04 07 08 → Ăn đề 04 ngày 2
⋆ Ngày 21/10 – 23/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 01 02 03 04 07 08 → Trượt
⋆ Ngày 20/10 – 22/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 61 62 63 64 65 68 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 79 ngày 1
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 74 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 53 ngày 1
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 45 ngày 3
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 69 ngày 2
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 62 63 64 65 67 68 → Ăn đề 68 ngày 1
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Trượt
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 46 ngày 2
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 12 ngày 1
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 09 ngày 2
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 36 ngày 1
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 77 ngày 2
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 52 53 56 57 58 59 → Ăn đề 21 ngày 2
⋆ Ngày 16/09 – 18/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94 ngày 3
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 41 42 43 45 48 49 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 76 ngày 2
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 51 ngày 3
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 05/09 – 07/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 48 ngày 1
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 11 ngày 2
⋆ Ngày 02/09 – 04/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38 ngày 1
⋆ Ngày 30/08 – 01/09/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 88 ngày 3
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 3
⋆ Ngày 24/08 – 26/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 21 23 24 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 21 23 24 27 28 29 → Ăn đề 37 ngày 2
⋆ Ngày 21/08 – 23/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65 ngày 1
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 14 15 16 17 18 19 → Trượt
⋆ Ngày 15/08 – 17/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 2
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 70 ngày 3
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 80 ngày 3
⋆ Ngày 06/08 – 08/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 73 ngày 1
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 13 ngày 1
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 92 ngày 1
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 86 ngày 1
⋆ Ngày 01/08 – 03/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 55 ngày 1
⋆ Ngày 31/07 – 02/08/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Ăn đề 67 ngày 1
⋆ Ngày 25/07 – 30/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 15 16 17 18 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04 ngày 1
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 19/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 27 ngày 1
⋆ Ngày 15/07 – 17/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 64 ngày 2
⋆ Ngày 12/07 – 14/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 11/07 – 13/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 01 ngày 1
⋆ Ngày 09/07 – 11/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24 ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Trượt
⋆ Ngày 01/07 – 03/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 54 ngày 2
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 39 ngày 1
⋆ Ngày 27/06 – 29/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 21/06 – 26/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 18/06 – 20/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 08 ngày 3
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 74 ngày 3
⋆ Ngày 14/06 – 16/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 62 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 10/06 – 12/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 91 ngày 1
⋆ Ngày 07/06 – 09/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 84 ngày 3
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 02/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 30/05 – 01/06/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 25/05 – 26/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 19/05 – 23/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 16/05 – 18/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 24 25 26 27 28 29 → Trượt
⋆ Ngày 15/05 – 16/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/05 – 15/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 12/05 – 14/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 65
⋆ Ngày 10/05 – 12/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 09/05 – 11/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 59
⋆ Ngày 06/05 – 08/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 03/05 – 05/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 28/04 – 30/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 19/04 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 17/04 – 19/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 36
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 10/04 – 12/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 07/04 – 09/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/04 – 05/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 62
⋆ Ngày 29/03 – 31/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 14
⋆ Ngày 28/03 – 30/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 82
⋆ Ngày 22/03 – 27/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 19/03 – 21/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 02
⋆ Ngày 16/03 – 18/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 13/03 – 15/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 53
⋆ Ngày 11/03 – 13/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 49
⋆ Ngày 10/03 – 12/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 29
⋆ Ngày 07/03 – 09/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 03/03 – 05/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 01/03 – 03/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 90
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 61 62 63 64 65 67 → Ăn đề 75
⋆ Ngày 26/02 – 28/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 16/02 – 18/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 55
⋆ Ngày 13/02 – 15/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 96
⋆ Ngày 11/02 – 13/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 72
⋆ Ngày 09/02 – 11/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 08/02 – 10/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 58
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 30/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết .
⋆ Ngày 27/01 – 29/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 25/01 – 27/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 18/01 – 20/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 84
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 41
⋆ Ngày 13/01 – 15/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 03
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 27
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 45
⋆ Ngày 07/01 – 09/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 04/01 – 06/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 37
⋆ Ngày 03/01 – 05/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 61
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2022 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 94
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 15/12 – 17/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 32
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Trượt
⋆ Ngày 11/12 – 13/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 25
⋆ Ngày 08/12 – 10/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 06
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Ăn đề 31
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 47
⋆ Ngày 01/12 – 03/12/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 28/11 – 30/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 + 31 32 34 35 36 37 → Trượt
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 25/11 – 27/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 13
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 56
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 80
⋆ Ngày 21/11 – 23/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 79
⋆ Ngày 18/11 – 20/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Trượt
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 14/11 – 16/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 95
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 52
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 41 42 43 45 46 47 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 7 + 41 42 43 45 46 47 → Ăn đề 10
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 35
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 69
⋆ Ngày 25/10 – 27/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + 91 92 93 94 95 96 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 17
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 28
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 17/10 – 19/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 14/10 – 16/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 22
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 18
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 42
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 85
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 50
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 05/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 30/09 – 02/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 7 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 26/09 – 28/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 23/09 – 25/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 73
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 83
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 19
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 01
⋆ Ngày 17/09 – 19/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 8 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 30
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 93
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 8 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 09/09 – 11/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 54
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 38
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 64
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + 71 72 73 74 75 76 → Trượt
⋆ Ngày 26/08 – 28/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 09
⋆ Ngày 23/08 – 25/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 11
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + 82 83 84 85 86 87 → Trượt
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 97
⋆ Ngày 11/08 – 13/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 82 83 84 85 86 87 → Ăn đề 68
⋆ Ngày 09/08 – 11/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 9 + 71 72 73 74 75 76 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 08/08 – 10/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 15
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 34
⋆ Ngày 04/08 – 06/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 51 52 53 54 56 57 → Ăn đề 67
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + 01 02 03 04 05 06 → Ăn đề 04
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + 01 02 03 04 05 06 → Trượt
⋆ Ngày 28/07 – 30/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 26
⋆ Ngày 25/07 – 27/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 71
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 12 13 14 15 16 17 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 23/07 – 25/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 24
⋆ Ngày 22/07 – 24/07/2021 Nuôi Dàn Đề: Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + 21 23 24 25 26 27 → Ăn đề 66

Chơi nuôi dàn đề khung là phương pháp lựa chọn ra các kết quả giải đặc biệt để chơi trong vòng n ngày. Chu kì n ngày sẽ được đánh giá là một khung, n là số ngày chơi, nó tùy vào sở thích và cách chơi của mỗi người. Đây là phương pháp nuôi lô đề giải đặc biệt được người chơi sử dụng nhiều tại khu vực Miền Bắc. Ngày nay, cách chơi nuôi đang dần chiếm được sự tin tưởng của người chơi nhiều hơn. Tuy nhiên nếu bạn chơi và muốn đạt được hiệu quả cao thì không phải chọn bừa là có thể trúng, bạn phải soi cầu giải đặc biệt để tăng cao tỉ lệ xác suất ra.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày Chuẩn