Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại

Soi cầu bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày ngày hôm nay chính xác cao tuyệt đối sẽ giúp bạn và mọi người chơi gia tăng thêm thu nhập. Điều mà các bạn cần làm là truy cập ngay vào website soi cầu chuẩn để nhận số mỗi ngày. Nhớ là hãy chia sẻ tới bạn bè để cùng nhau tham khảo và có được những kết quả tốt nhất nhé.

Dưới đây là cập nhật và thống kê kết quả lô để trong những khung trước. Người chơi có thể dựa vào đây để so sánh tỉ lệ chiến thắng và có quyết định sáng suốt.

Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 5 Ngày

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 29/03 → 02/04/2023 Nuôi Lô: 18 → Kết Quả
⋆ Ngày 28/03 → 01/03/2023 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68 ngày 1
⋆ Ngày 23/03 → 27/02/2023 Nuôi Lô: 62 → Trượt
⋆ Ngày 21/03 → 25/03/2023 Nuôi Lô: 19 → Ăn lô 19 ngày 2
⋆ Ngày 16/03 → 20/02/2023 Nuôi Lô: 87 → Trượt
⋆ Ngày 11/03 → 15/02/2023 Nuôi Lô: 34 → Trượt
⋆ Ngày 08/03 → 12/03/2023 Nuôi Lô: 25 → Ăn lô 25 ngày 3
⋆ Ngày 07/03 → 11/03/2023 Nuôi Lô: 48 → Ăn lô 48 ngày 1
⋆ Ngày 03/03 → 07/03/2023 Nuôi Lô: 71 → Ăn lô 71*2 ngày 4
⋆ Ngày 02/03 → 06/03/2023 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 27 ngày 1
⋆ Ngày 26/02 → 02/03/2023 Nuôi Lô: 03 → Ăn lô 03 ngày 4
⋆ Ngày 24/02 → 28/02/2023 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68 ngày 2
⋆ Ngày 20/02 → 24/02/2023 Nuôi Lô: 78 → Ăn lô 78 ngày 4
⋆ Ngày 15/02 → 19/02/2023 Nuôi Lô: 85 → Trượt
⋆ Ngày 10/02 → 14/02/2023 Nuôi Lô: 94 → Trượt
⋆ Ngày 08/02 → 12/02/2023 Nuôi Lô: 36 → Ăn lô 36 ngày 2
⋆ Ngày 03/02 → 07/02/2023 Nuôi Lô: 75 → Trượt
⋆ Ngày 01/02 → 05/02/2023 Nuôi Lô: 94 → Ăn lô 94 ngày 2
⋆ Ngày 30/01 → 03/02/2023 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 2
⋆ Ngày 26/01 → 30/01/2023 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 4
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 18/01 – 22/01/2023 Nuôi Lô: 51 → Trượt
⋆ Ngày 16/01 – 20/01/2023 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 2
⋆ Ngày 11/01 – 15/01/2023 Nuôi Lô: 58 → Trượt
⋆ Ngày 06/01 – 10/01/2023 Nuôi Lô: 85 → Trượt
⋆ Ngày 03/01 – 07/01/2023 Nuôi Lô: 12 → Ăn lô 12 ngày 3
⋆ Ngày 30/12 – 03/01/2023 Nuôi Lô: 97 → Ăn lô 97 ngày 4
⋆ Ngày 29/12 – 02/01/2023 Nuôi Lô: 65 → Ăn lô 65 ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 28/12/2022 Nuôi Lô: 69 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 27/12/2022 Nuôi Lô: 96 → Ăn lô 96 ngày 1
⋆ Ngày 19/12 – 23/12/2022 Nuôi Lô: 46 → Ăn lô 46 ngày 4
⋆ Ngày 14/12 – 18/12/2022 Nuôi Lô: 06 → Trượt
⋆ Ngày 13/12 – 17/12/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 1
⋆ Ngày 10/12 – 14/12/2022 Nuôi Lô: 90 → Ăn lô 90 ngày 3
⋆ Ngày 06/12 – 10/12/2022 Nuôi Lô: 37 → Ăn lô 37 ngày 4
⋆ Ngày 05/12 – 09/12/2022 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 1
⋆ Ngày 04/12 – 08/12/2022 Nuôi Lô: 81 → Ăn lô 81 ngày 1
⋆ Ngày 29/11 – 03/12/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 24/11 – 28/11/2022 Nuôi Lô: 52 → Trượt
⋆ Ngày 22/11 – 26/11/2022 Nuôi Lô: 78 → Ăn lô 78 ngày 2
⋆ Ngày 17/11 – 21/11/2022 Nuôi Lô: 02 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 20/11/2022 Nuôi Lô: 45 → Ăn lô 45 ngày 1
⋆ Ngày 14/11 – 18/11/2022 Nuôi Lô: 19 → Ăn lô 19 ngày 3
⋆ Ngày 10/11 – 14/11/2022 Nuôi Lô: 83 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 05/11 – 09/11/2022 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 07/11/2022 Nuôi Lô: 83 → Ăn lô 83 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 06/11/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92 ngày 1
⋆ Ngày 31/10 – 04/11/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 2
⋆ Ngày 26/10 – 30/10/2022 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43 ngày 5
⋆ Ngày 21/10 – 25/10/2022 Nuôi Lô: 38 → Trượt
⋆ Ngày 16/10 – 20/10/2022 Nuôi Lô: 21 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 19/10/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 17/10/2022 Nuôi Lô: 56 → Ăn lô 56 ngày 2
⋆ Ngày 08/10 – 12/10/2022 Nuôi Lô: 07 → Trượt
⋆ Ngày 03/10 – 07/10/2022 Nuôi Lô: 71 → Trượt
⋆ Ngày 28/09 – 02/10/2022 Nuôi Lô: 89 → Trượt
⋆ Ngày 26/09 – 30/09/2022 Nuôi Lô: 35 → Ăn lô 35 ngày 2
⋆ Ngày 22/09 – 26/09/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 4
⋆ Ngày 17/09 – 21/09/2022 Nuôi Lô: 52 → Trượt
⋆ Ngày 16/09 – 20/09/2022 Nuôi Lô: 80 → Ăn lô 80 ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 15/09/2022 Nuôi Lô: 19 → Trượt
⋆ Ngày 09/09 – 13/09/2022 Nuôi Lô: 03 → Ăn lô 03 ngày 2
⋆ Ngày 06/09 – 10/09/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 3
⋆ Ngày 05/09 – 09/09/2022 Nuôi Lô: 06 → Ăn lô 06 ngày 1
⋆ Ngày 01/09 – 05/09/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 4
⋆ Ngày 27/08 – 31/08/2022 Nuôi Lô: 57 → Ăn lô 57 ngày 5
⋆ Ngày 24/08 – 28/08/2022 Nuôi Lô: 82 → Ăn lô 82 ngày 3
⋆ Ngày 19/08 – 23/08/2022 Nuôi Lô: 09 → Ăn lô 09 ngày 5
⋆ Ngày 18/08 – 22/08/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86 ngày 1
⋆ Ngày 17/08 – 21/08/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76 ngày 1
⋆ Ngày 16/08 – 20/08/2022 Nuôi Lô: 05 → Ăn lô 05 ngày 1
⋆ Ngày 13/08 – 17/08/2022 Nuôi Lô: 17 → Ăn lô 17*3 ngày 3
⋆ Ngày 12/08 – 16/08/2022 Nuôi Lô: 59 → Ăn lô 59 ngày 1
⋆ Ngày 08/08 – 12/08/2022 Nuôi Lô: 08 → Ăn lô 08 ngày 4
⋆ Ngày 04/08 – 08/08/2022 Nuôi Lô: 98 → Ăn lô 98 ngày 4
⋆ Ngày 31/07 – 03/08/2022 Nuôi Lô: 26 → Ăn lô 26 ngày 5
⋆ Ngày 26/07 – 30/07/2022 Nuôi Lô: 45 → Trượt
⋆ Ngày 21/07 – 25/07/2022 Nuôi Lô: 17 → Trượt
⋆ Ngày 17/07 – 21/07/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 4
⋆ Ngày 12/07 – 16/07/2022 Nuôi Lô: 03 → Trượt
⋆ Ngày 07/07 – 11/07/2022 Nuôi Lô: 26 → Trượt
⋆ Ngày 03/07 – 07/07/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76 ngày 4
⋆ Ngày 02/07 – 06/07/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86*2 ngày 1
⋆ Ngày 30/06 – 04/07/2022 Nuôi Lô: 38 → Ăn lô 38*2 ngày 2
⋆ Ngày 25/06 – 29/06/2022 Nuôi Lô: 75 → Trượt
⋆ Ngày 23/06 – 27/06/2022 Nuôi Lô: 13 → Ăn lô 13 ngày 2
⋆ Ngày 18/06 – 22/06/2022 Nuôi Lô: 67 → Trượt
⋆ Ngày 13/06 – 17/06/2022 Nuôi Lô: 42 → Trượt
⋆ Ngày 12/06 – 16/06/2022 Nuôi Lô: 90 → Ăn lô 90 ngày 1
⋆ Ngày 11/06 – 15/06/2022 Nuôi Lô: 32 → Ăn lô 32 ngày 1
⋆ Ngày 08/06 – 12/06/2022 Nuôi Lô: 24 → Ăn lô 24*2 ngày 3
⋆ Ngày 06/06 – 10/06/2022 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 63 ngày 2
⋆ Ngày 01/06 – 05/06/2022 Nuôi Lô: 47 → Trượt
⋆ Ngày 31/05 – 04/06/2022 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 26/05 – 30/05/2022 Nuôi Lô: 36 → Trượt
⋆ Ngày 22/05 – 26/05/2022 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 17/05 – 21/05/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 14/05 – 18/05/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 09/05 – 13/05/2022 Nuôi Lô: 97 → Trượt

Với những phương pháp Soi Cầu Đề MB nuôi bạch thủ lô khung 5 ngày trên chắc hẳn phần nào đó giúp anh em có thêm kinh nghiệm để chinh chiến. Ngoài ra, website thường xuyên cập nhật KQXS, dự đoán KQXS theo nhiều phương pháp khác nhau để anh em có thể tham khảo, cũng như giúp bản thân gia tăng cơ hội chiến thắng cao hơn. Chúc anh em may mắn.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí