Bạch Thủ Lô Nuôi Khung 3 Ngày Chuẩn

Nuôi lô bạch thủ 3 ngày miễn phí

Để đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều anh em có chung niềm đam mê lô đề thì Soi cầu lô nuôi đã thành lập mục nuôi  nuôi lô bạch thủ 3 ngày mới nhất. Với tiêu chí là mang lại thành công cho tất cả anh em khi tham gia. Với những mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ cùng những chuyên gia soi cầu phân tích tuyển chọn những con số có khả năng cao về trong 3 ngày gần nhất.

Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày

Khác với bạch thủ lô chơi trong ngày thì với chuyên mục này các bạn sẽ nhận được một con bạch thủ lô để chơi trong 3 ngày sắp tới theo từng khung đã được ghi rõ. Chỉ cần các bạn truy cập vào website của chúng tôi mỗi ngày là các bạn đã có thể nhận được những con số chính xác nhất rồi.

Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày

Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ
⋆ Ngày 29/03 → 31/03/2023 Nuôi Lô 18 → Kết Quả
⋆ Ngày 28/03 → 30/03/2023 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68 ngày 1
⋆ Ngày 25/03 → 27/03/2023 Nuôi Lô: 31 → Ăn lô 31 ngày 3
⋆ Ngày 22/03 → 24/03/2023 Nuôi Lô: 06 → Ăn lô 06 ngày 3
⋆ Ngày 20/03 → 22/03/2023 Nuôi Lô: 31 → Ăn lô 31 ngày 2
⋆ Ngày 19/03 → 21/03/2023 Nuôi Lô: 72 → Ăn lô 72 ngày 1
⋆ Ngày 16/03 → 18/03/2023 Nuôi Lô: 87 → Trượt
⋆ Ngày 15/03 → 17/03/2023 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86 ngày 1
⋆ Ngày 12/03 → 14/03/2023 Nuôi Lô: 81 → Trượt
⋆ Ngày 09/03 → 11/03/2023 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43 ngày 3
⋆ Ngày 06/03 → 08/03/2023 Nuôi Lô: 91 → Trượt
⋆ Ngày 03/03 → 05/03/2023 Nuôi Lô: 71 → Trượt
⋆ Ngày 01/03 → 03/03/2023 Nuôi Lô: 20 → Ăn lô 20 ngày 2
⋆ Ngày 26/02 → 28/02/2023 Nuôi Lô: 03 → Trượt
⋆ Ngày 24/02 → 26/02/2023 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68 ngày 2
⋆ Ngày 21/02 → 23/02/2023 Nuôi Lô: 78 → Ăn lô 78 ngày 3
⋆ Ngày 19/02 → 21/02/2023 Nuôi Lô: 47 → Ăn lô 47 ngày 2
⋆ Ngày 16/02 → 18/02/2023 Nuôi Lô: 06 → Ăn lô 06 ngày 3
⋆ Ngày 13/02 → 15/02/2023 Nuôi Lô: 92 → Trượt
⋆ Ngày 12/02 → 14/02/2023 Nuôi Lô: 04 → Ăn lô 04 ngày 1
⋆ Ngày 09/02 → 11/02/2023 Nuôi Lô: 14 → Trượt
⋆ Ngày 06/02 → 08/02/2023 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 3
⋆ Ngày 03/02 → 05/02/2023 Nuôi Lô: 75 → Trượt
⋆ Ngày 31/01 → 02/02/2023 Nuôi Lô: 69 → Ăn lô 69 ngày 3
⋆ Ngày 29/01 → 31/01/2023 Nuôi Lô: 46 → Ăn lô 46 ngày 2
⋆ Ngày 26/01 → 28/01/2023 Nuôi Lô: 23 → Trượt
⋆ Ngày 21/01 → 25/01/2023 Nghỉ Tết Âm Lịch
⋆ Ngày 16/01 – 18/01/2023 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 2
⋆ Ngày 14/01 – 16/01/2023 Nuôi Lô: 69 → Ăn lô 69 ngày 2
⋆ Ngày 11/01 – 13/01/2023 Nuôi Lô: 58 → Trượt
⋆ Ngày 10/01 – 12/01/2023 Nuôi Lô: 13 → Ăn lô 13 ngày 1
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2023 Nuôi Lô: 54 → Ăn lô 54 ngày 2
⋆ Ngày 05/01 – 07/01/2023 Nuôi Lô: 37 → Trượt
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2023 Nuôi Lô: 06 → Trượt
⋆ Ngày 30/12 – 01/01/2023 Nuôi Lô: 97 → Trượt
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2022 Nuôi Lô: 95 → Ăn lô 95 ngày 2
⋆ Ngày 27/12 – 29/12/2022 Nuôi Lô: 80 → Ăn lô 80 ngày 1
⋆ Ngày 24/12 – 26/12/2022 Nuôi Lô: 69 → Trượt
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2022 Nuôi Lô: 96 → Ăn lô 96 ngày 1
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2022 Nuôi Lô: 41 → Ăn lô 41 ngày 3
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2022 Nuôi Lô: 02 → Trượt
⋆ Ngày 14/12 – 16/12/2022 Nuôi Lô: 06 → Trượt
⋆ Ngày 13/12 – 15/12/2022 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07 ngày 1
⋆ Ngày 12/12 – 14/12/2022 Nuôi Lô: 95 → Ăn lô 95 ngày 1
⋆ Ngày 09/12 – 11/12/2022 Nuôi Lô: 60 → Trượt
⋆ Ngày 06/12 – 08/12/2022 Nuôi Lô: 37 → Trượt
⋆ Ngày 05/12 – 07/12/2022 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42*2 ngày 1
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2022 Nuôi Lô: 81 → Ăn lô 81 ngày 1
⋆ Ngày 02/12 – 04/12/2022 Nuôi Lô: 54 → Ăn lô 54 ngày 2
⋆ Ngày 29/11 – 01/12/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 26/11 – 28/11/2022 Nuôi Lô: 98 → Trượt
⋆ Ngày 23/11 – 25/11/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92 ngày 3
⋆ Ngày 20/11 – 22/11/2022 Nuôi Lô: 49 → Ăn lô 49 ngày 3
⋆ Ngày 17/11 – 19/11/2022 Nuôi Lô: 02 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2022 Nuôi Lô: 45 → Ăn lô 45 ngày 1
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2022 Nuôi Lô: 19 → Ăn lô 19 ngày 3
⋆ Ngày 10/11 – 12/11/2022 Nuôi Lô: 26 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2022 Nuôi Lô: 45 → Ăn lô 45 ngày 2
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2022 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 03/11 – 05/11/2022 Nuôi Lô: 83 → Ăn lô 83 ngày 2
⋆ Ngày 02/11 – 04/11/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92 ngày 1
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2022 Nuôi Lô: 26 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2022 Nuôi Lô: 47 → Ăn lô 47 ngày 3
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2022 Nuôi Lô: 71 → Ăn lô 71 ngày 3
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2022 Nuôi Lô: 20 → Ăn lô 20 ngày 1
⋆ Ngày 22/10 – 24/10/2022 Nuôi Lô: 96 → Ăn lô 96 ngày 1
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2022 Nuôi Lô: 26 → Trượt
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2022 Nuôi Lô: 21 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2022 Nuôi Lô: 23 → Ăn lô 23 ngày 1
⋆ Ngày 13/10 – 15/10/2022 Nuôi Lô: 56 → Ăn lô 56 ngày 2
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2022 Nuôi Lô: 79 → Trượt
⋆ Ngày 06/10 – 08/10/2022 Nuôi Lô: 98 → Trượt
⋆ Ngày 05/10 – 07/10/2022 Nuôi Lô: 64 → Ăn lô 64 ngày 1
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2022 Nuôi Lô: 85 → Trượt
⋆ Ngày 01/10 – 03/10/2022 Nuôi Lô: 34 → Ăn lô 34 ngày 1
⋆ Ngày 28/09 – 30/09/2022 Nuôi Lô: 89 → Trượt
⋆ Ngày 25/09 – 27/09/2022 Nuôi Lô: 29 → Trượt
⋆ Ngày 22/09 – 24/09/2022 Nuôi Lô: 07 → Trượt
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2022 Nuôi Lô: 54 → Trượt
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2022 Nuôi Lô: 74 → Ăn lô 74 ngày 1
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2022 Nuôi Lô: 31 → Trượt
⋆ Ngày 14/09 – 16/09/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92 ngày 1
⋆ Ngày 11/09 – 13/09/2022 Nuôi Lô: 19 → Trượt
⋆ Ngày 10/09 – 12/09/2022 Nuôi Lô: 78 → Ăn lô 78 ngày 1
⋆ Ngày 07/09 – 09/09/2022 Nuôi Lô: 15 → Trượt
⋆ Ngày 04/09 – 06/09/2022 Nuôi Lô: 53 → Ăn lô 18 ngày 3
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2022 Nuôi Lô: 23 → Trượt
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2022 Nuôi Lô: 53 → Ăn lô 53 ngày 3
⋆ Ngày 28/08 – 30/08/2022 Nuôi Lô: 32 → Ăn lô 32 ngày 1
⋆ Ngày 25/08 – 27/08/2022 Nuôi Lô: 46 → Trượt
⋆ Ngày 22/08 – 24/08/2022 Nuôi Lô: 68 → Trượt
⋆ Ngày 19/08 – 21/08/2022 Nuôi Lô: 09 → Trượt
⋆ Ngày 18/08 – 20/08/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86 ngày 1
⋆ Ngày 17/08 – 19/08/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76 ngày 1
⋆ Ngày 16/08 – 18/08/2022 Nuôi Lô: 05 → Ăn lô 05 ngày 1
⋆ Ngày 13/08 – 15/08/2022 Nuôi Lô: 17 → Ăn lô 17*3 ngày 3
⋆ Ngày 12/08 – 14/08/2022 Nuôi Lô: 59 → Ăn lô 59 ngày 1
⋆ Ngày 10/08 – 12/08/2022 Nuôi Lô: 97 → Ăn lô 97*2 ngày 2
⋆ Ngày 07/08 – 09/08/2022 Nuôi Lô: 53 → Ăn lô 53 ngày 3
⋆ Ngày 05/08 – 07/08/2022 Nuôi Lô: 79 → Ăn lô 79 ngày 2
⋆ Ngày 02/08 – 04/08/2022 Nuôi Lô: 72 → Ăn lô 72 ngày 3
⋆ Ngày 30/07 – 01/08/2022 Nuôi Lô: 13 → Trượt
⋆ Ngày 27/07 – 29/07/2022 Nuôi Lô: 48 → Trượt
⋆ Ngày 24/07 – 26/07/2022 Nuôi Lô: 26 → Ăn lô 26 ngày 3
⋆ Ngày 21/07 – 23/07/2022 Nuôi Lô: 17 → Trượt
⋆ Ngày 18/07 – 20/07/2022 Nuôi Lô: 51 → Trượt
⋆ Ngày 06/07 – 08/07/2022 Nuôi Lô: 24 → Ăn lô 24 ngày 3
⋆ Ngày 03/07 – 05/07/2022 Nuôi Lô: 76 → Trượt
⋆ Ngày 02/07 – 04/07/2022 Nuôi Lô: 86 → Ăn lô 86*2 ngày 1
⋆ Ngày 30/06 – 02/07/2022 Nuôi Lô: 38 → Ăn lô 38*2 ngày 2
⋆ Ngày 29/06 – 01/07/2022 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42 ngày 1
⋆ Ngày 26/06 – 28/06/2022 Nuôi Lô: 17 → Trượt
⋆ Ngày 24/06 – 26/06/2022 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68 ngày 2
⋆ Ngày 22/06 – 24/06/2022 Nuôi Lô: 41 → Ăn lô 41 ngày 2
⋆ Ngày 19/06 – 21/06/2022 Nuôi Lô: 06 → Ăn lô 06 ngày 3
⋆ Ngày 16/06 – 18/06/2022 Nuôi Lô: 12 → Ăn lô 12*2 ngày 3
⋆ Ngày 15/06 – 17/06/2022 Nuôi Lô: 28 → Ăn lô 28 ngày 1
⋆ Ngày 12/06 – 14/06/2022 Nuôi Lô: 91 → Trượt
⋆ Ngày 11/06 – 13/06/2022 Nuôi Lô: 32 → Ăn lô 32 ngày 1
⋆ Ngày 08/06 – 10/06/2022 Nuôi Lô: 87 → Trượt
⋆ Ngày 06/06 – 08/06/2022 Nuôi Lô: 63 → Ăn lô 63 ngày 2
⋆ Ngày 04/06 – 06/06/2022 Nuôi Lô: 46 → Ăn lô 46 ngày 2
⋆ Ngày 01/06 – 03/06/2022 Nuôi Lô: 47 → Trượt
⋆ Ngày 29/05 – 31/05/2022 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 27
⋆ Ngày 26/05 – 28/05/2022 Nuôi Lô: 06 → Trượt
⋆ Ngày 25/05 – 27/05/2022 Nuôi Lô: 04 → Ăn lô 04
⋆ Ngày 24/05 – 26/05/2022 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68
⋆ Ngày 23/05 – 25/05/2022 Nuôi Lô: 54 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 20/05 – 22/05/2022 Nuôi Lô: 05 → Trượt
⋆ Ngày 17/05 – 19/05/2022 Nuôi Lô: 39 → Trượt
⋆ Ngày 14/05 – 16/05/2022 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 11/05 – 13/05/2022 Nuôi Lô: 43 → Ăn lô 43
⋆ Ngày 08/05 – 10/05/2022 Nuôi Lô: 84 → Trượt
⋆ Ngày 05/05 – 07/05/2022 Nuôi Lô: 53 → Trượt
⋆ Ngày 04/05 – 06/05/2022 Nuôi Lô: 12 → Ăn lô 12
⋆ Ngày 01/05 – 03/05/2022 Nuôi Lô: 83 → Trượt
⋆ Ngày 28/04 – 30/04/2022 Nuôi Lô: 09 → Ăn lô 09*2
⋆ Ngày 25/04 – 27/04/2022 Nuôi Lô: 70 → Trượt
⋆ Ngày 22/04 – 24/04/2022 Nuôi Lô: 87 → Trượt
⋆ Ngày 19/04 – 21/04/2022 Nuôi Lô: 05 → Trượt
⋆ Ngày 16/04 – 18/04/2022 Nuôi Lô: 59 → Trượt
⋆ Ngày 13/04 – 15/04/2022 Nuôi Lô: 76 → Ăn lô 76
⋆ Ngày 11/04 – 13/04/2022 Nuôi Lô: 48 → Ăn lô 19
⋆ Ngày 09/04 – 11/04/2022 Nuôi Lô: 48 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 06/04 – 08/04/2022 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 05/04 – 07/04/2022 Nuôi Lô: 94 → Ăn lô 94
⋆ Ngày 04/04 – 06/04/2022 Nuôi Lô: 54 → Ăn lô 54
⋆ Ngày 31/03 – 02/04/2022 Nuôi Lô: 31 → Trượt
⋆ Ngày 28/03 – 30/03/2022 Nuôi Lô: 12 → Trượt
⋆ Ngày 26/03 – 28/03/2022 Nuôi Lô: 59 → Ăn lô 59
⋆ Ngày 23/03 – 25/03/2022 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 21/03 – 23/03/2022 Nuôi Lô: 14 → Ăn lô 14
⋆ Ngày 18/03 – 20/03/2022 Nuôi Lô: 98 → Ăn lô 98
⋆ Ngày 17/03 – 19/03/2022 Nuôi Lô: 03 → Ăn lô 03
⋆ Ngày 15/03 – 17/03/2022 Nuôi Lô: 12 → Ăn lô 12
⋆ Ngày 12/03 – 14/03/2022 Nuôi Lô: 86 → Trượt
⋆ Ngày 09/03 – 11/03/2022 Nuôi Lô: 18 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 06/03 – 08/03/2022 Nuôi Lô: 78 → Trượt
⋆ Ngày 05/03 – 07/03/2022 Nuôi Lô: 29 → Ăn lô 29
⋆ Ngày 02/03 – 04/03/2022 Nuôi Lô: 73 → Trượt
⋆ Ngày 27/02 – 01/03/2022 Nuôi Lô: 63 → Trượt
⋆ Ngày 24/02 – 26/02/2022 Nuôi Lô: 17 → Ăn lô 09*2
⋆ Ngày 21/02 – 23/02/2022 Nuôi Lô: 09 → Ăn lô 09*2
⋆ Ngày 18/02 – 20/02/2022 Nuôi Lô: 85 → Ăn lô 85
⋆ Ngày 15/02 – 17/02/2022 Nuôi Lô: 08 → Ăn lô 08*2
⋆ Ngày 12/02 – 14/02/2022 Nuôi Lô: 14 → Trượt
⋆ Ngày 10/02 – 12/02/2022 Nuôi Lô: 20 → Ăn lô 20
⋆ Ngày 07/02 – 09/02/2022 Nuôi Lô: 68 → Ăn lô 68
⋆ Ngày 06/02 – 08/02/2022 Nuôi Lô: 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 05/02 – 07/02/2022 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 62*3
⋆ Ngày 31/01 – 04/02/2022 Nghỉ Tết.
⋆ Ngày 22/01 – 24/01/2022 Nuôi Lô: 21 → Trượt
⋆ Ngày 19/01 – 21/01/2022 Nuôi Lô: 63 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 17/01 – 19/01/2022 Nuôi Lô: 58 → Ăn lô 58
⋆ Ngày 15/01 – 17/01/2022 Nuôi Lô: 39 → Ăn lô 39*2
⋆ Ngày 12/01 – 14/01/2022 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 09/01 – 11/01/2022 Nuôi Lô: 72 → Trượt
⋆ Ngày 08/01 – 10/01/2022 Nuôi Lô: 65 → Ăn lô 65
⋆ Ngày 05/01 – 07/01/2022 Nuôi Lô: 58 → Ăn lô 58
⋆ Ngày 02/01 – 04/01/2022 Nuôi Lô: 58 → Trượt
⋆ Ngày 01/01 – 03/01/2022 Nuôi Lô: 21 → Ăn lô 21
⋆ Ngày 29/12 – 31/12/2021 Nuôi Lô: 20 → Trượt
⋆ Ngày 28/12 – 30/12/2021 Nuôi Lô: 31 → Ăn lô 31
⋆ Ngày 26/12 – 28/12/2021 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 42*2
⋆ Ngày 23/12 – 25/12/2021 Nuôi Lô: 97 → Trượt
⋆ Ngày 20/12 – 22/12/2021 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 17/12 – 19/12/2021 Nuôi Lô: 35 → Ăn lô 35
⋆ Ngày 16/12 – 18/12/2021 Nuôi Lô: 72 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 13/12 – 15/12/2021 Nuôi Lô: 64 → Trượt
⋆ Ngày 10/12 – 12/12/2021 Nuôi Lô: 97 → Ăn lô 97
⋆ Ngày 07/12 – 09/12/2021 Nuôi Lô: 46 → Ăn lô 46
⋆ Ngày 04/12 – 06/12/2021 Nuôi Lô: 72 → Ăn lô 72
⋆ Ngày 03/12 – 05/12/2021 Nuôi Lô: 03 → Ăn lô 03
⋆ Ngày 30/11 – 02/12/2021 Nuôi Lô: 24 → Trượt
⋆ Ngày 27/11 – 29/11/2021 Nuôi Lô: 74 → Trượt
⋆ Ngày 24/11 – 26/11/2021 Nuôi Lô: 63 → Ăn lô 63
⋆ Ngày 22/11 – 24/11/2021 Nuôi Lô: 52 → Ăn lô 52
⋆ Ngày 19/11 – 21/11/2021 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 16/11 – 18/11/2021 Nuôi Lô: 41 → Ăn lô 41
⋆ Ngày 13/11 – 15/11/2021 Nuôi Lô: 61 → Trượt
⋆ Ngày 11/11 – 13/11/2021 Nuôi Lô: 07 → Ăn lô 07
⋆ Ngày 08/11 – 10/11/2021 Nuôi Lô: 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 07/11 – 09/11/2021 Nuôi Lô: 92 → Ăn lô 92
⋆ Ngày 05/11 – 07/11/2021 Nuôi Lô: 62 → Ăn lô 62
⋆ Ngày 04/11 – 06/11/2021 Nuôi Lô: 27 → Ăn lô 27*2
⋆ Ngày 01/11 – 03/11/2021 Nuôi Lô: 28 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 30/10 – 01/11/2021 Nuôi Lô: 01 → Ăn lô 01
⋆ Ngày 29/10 – 31/10/2021 Nuôi Lô: 42 → Ăn lô 42
⋆ Ngày 27/10 – 29/10/2021 Nuôi Lô: 15 → Ăn lô 15
⋆ Ngày 24/10 – 26/10/2021 Nuôi Lô: 73 → Trượt
⋆ Ngày 23/10 – 25/10/2021 Nuôi Lô: 81 → Ăn lô 81
⋆ Ngày 19/10 – 21/10/2021 Nuôi Lô: 85 → Trượt
⋆ Ngày 16/10 – 18/10/2021 Nuôi Lô: 41 → Trượt
⋆ Ngày 15/10 – 17/10/2021 Nuôi Lô: 17 → Ăn lô 17
⋆ Ngày 12/10 – 14/10/2021 Nuôi Lô: 63 → Trượt
⋆ Ngày 11/10 – 13/10/2021 Nuôi Lô: 48 → Ăn lô 04
⋆ Ngày 10/10 – 12/10/2021 Nuôi Lô: 48 → Ăn lô 48
⋆ Ngày 09/10 – 11/10/2021 Nuôi Lô: 39 → Ăn lô 39*2
⋆ Ngày 08/10 – 10/10/2021 Nuôi Lô: 50 → Ăn lô 50
⋆ Ngày 07/10 – 09/10/2021 Nuôi Lô: 69 → Ăn lô 69
⋆ Ngày 04/10 – 06/10/2021 Nuôi Lô: 80 → Ăn lô 80
⋆ Ngày 02/10 – 04/10/2021 Nuôi Lô: 35 → Ăn lô 35*2
⋆ Ngày 29/09 – 01/10/2021 Nuôi Lô: 58 → Trượt
⋆ Ngày 27/09 – 29/09/2021 Nuôi Lô: 01 → Ăn lô 01
⋆ Ngày 24/09 – 26/09/2021 Nuôi Lô: 51 → Trượt
⋆ Ngày 21/09 – 23/09/2021 Nuôi Lô: 92 → Trượt
⋆ Ngày 19/09 – 21/09/2021 Nuôi Lô: 91 → Ăn lô 91
⋆ Ngày 18/09 – 20/09/2021 Nuôi Lô: 36 → Ăn lô 36
⋆ Ngày 15/09 – 17/09/2021 Nuôi Lô: 28 → Trượt
⋆ Ngày 12/09 – 14/09/2021 Nuôi Lô: 97 → Trượt
⋆ Ngày 07/09 – 09/09/2021 Nuôi Lô: 18 → Ăn lô 18
⋆ Ngày 06/09 – 08/09/2021 Nuôi Lô: 28 → Ăn lô 28
⋆ Ngày 03/09 – 05/09/2021 Nuôi Lô: 01 → Trượt
⋆ Ngày 01/09 – 03/09/2021 Nuôi Lô: 02 → Ăn lô 02
⋆ Ngày 29/08 – 31/08/2021 Nuôi Lô: 15 → Trượt
⋆ Ngày 27/08 – 29/08/2021 Nuôi Lô: 74 → Ăn lô 74

Trên đây là tổng hợp những thông tin giúp anh em biết được cách nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, những phương pháp soi cầu 247 trên chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo chính xác 100% nhưng cũng đủ giúp anh em có thể tìm ra được con bạch thủ lô may mắn. Chúc anh em thành công.

Cùng chuyên mục
Nuôi Song Thủ Lô Khung 3 Ngày Chuẩn Nhất
Nuôi Lô Kép Khung 3 Ngày Chuẩn Xác
Nuôi Bạch Thủ Lô Khung 5 Ngày Bất Bại
Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày Chuẩn
Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Miễn Phí